MONDO

BE-ja e publikon aneksin për të cilën u dakorduan Kurti me Vuçiqin  

be-ja-e-publikon-aneksin-per-te-cilen-u-dakorduan-kurti-me-vuciqin- 


Më poshtë mund ta lexoni ankesin, i cili ka derivuar si rezultat i bisedimeve ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit Aleksandar Vuçiqit.

Dialogu Beograd-Prishtinë: Aneks Zbatues i Marrëveshjes për Rrugën e Normalizimit të Marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

 • Kjo shtojcë përbën një pjesë integrale të Marrëveshjes.
 • Kosova dhe Serbia angazhohen plotësisht të respektojnë të gjitha Nenet e Marrëveshjes dhe këtë Aneks, dhe të zbatojnë të gjitha detyrimet e tyre përkatëse që rrjedhin nga Marrëveshja dhe kjo Aneks në mënyrë të përshtatshme dhe në mirëbesim.
 • Palët kanë parasysh se Marrëveshja dhe Aneksi i Zbatimit do të bëhen pjesë integrale e proceseve përkatëse të anëtarësimit të Kosovës dhe Serbisë në BE. Palët vënë në dukje se menjëherë pas miratimit të Marrëveshjes dhe këtij Aneksi, Lehtësuesi i BE-së do të fillojë procesin për të ndryshuar standardet e Kapitullit 35 për Serbinë për të pasqyruar detyrimet e reja të Serbisë që rrjedhin nga Marrëveshja dhe kjo Aneks. Agjenda e Grupit Special të Kosovës për Normalizim do të pasqyrojë në mënyrë të barabartë obligimet e reja të Kosovës që rrjedhin nga Marrëveshja dhe kjo Aneks.
 • Palët bien dakord të miratojnë Deklaratën për Personat e Zhdukur, siç është negociuar në kuadër të Dialogut të lehtësuar nga BE-ja, si çështje urgjente.
 • Për të zbatuar nenin 7, Kosova fillon menjëherë negociatat në kuadër të Dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për vendosjen e aranzhimeve dhe garancive specifike për të siguruar një nivel të duhur të vetë-menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, në përputhje me marrëveshjet e mëparshme përkatëse të Dialogut siç përcaktohet nga Lehtësuesi i BE-së.
 • Palët bien dakord të krijojnë një Komitet të Përbashkët Monitorues, të kryesuar nga BE-ja, brenda 30 ditëve. Zbatimi i të gjitha dispozitave do të sigurohet dhe mbikëqyret nga Komiteti i Përbashkët i Monitorimit.
 • Për të zbatuar nenin 9, BE-ja do të organizojë një konferencë donatorësh brenda 150 ditëve për të krijuar një paketë investimi dhe ndihme financiare për Kosovën dhe Serbinë. Asnjë disbursim nuk do të ndodhë përpara se BE-ja të përcaktojë se të gjitha dispozitat e Marrëveshjes janë zbatuar plotësisht.
 • Kosova dhe Serbia pajtohen që të gjitha nenet do të zbatohen në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri.
 • Rendi i paragrafëve të kësaj shtojce nuk cenon rendin e zbatimit të tyre.
 • Kosova dhe Serbia pajtohen të mos bllokojnë zbatimin e asnjë prej neneve.
 • Të gjitha diskutimet në lidhje me zbatimin e Marrëveshjes do të zhvillohen në kuadër të Dialogut të ndërmjetësuar nga BE.
 • Kosova dhe Serbia pranojnë se çdo mosrespektim i detyrimeve të tyre nga Marrëveshja, ky Aneks ose Marrëveshjet e Dialogut të kaluar mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta negative për proceset e tyre përkatëse të anëtarësimit në BE dhe ndihmën financiare që marrin nga BE-ja.

The post BE-ja e publikon aneksin për të cilën u dakorduan Kurti me Vuçiqin   appeared first on Dukagjini.

The post BE-ja e publikon aneksin për të cilën u dakorduan Kurti me Vuçiqin   appeared first on Dukagjini.

Mata

0 comments on “BE-ja e publikon aneksin për të cilën u dakorduan Kurti me Vuçiqin  

Leave a Reply

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: