Komuna e Prishtinës shpall konkurs për drejtorë të shkollave të mesme e institucioneve parashkollore

0
6
komuna-e-prishtines-shpall-konkurs-per-drejtore-te-shkollave-te-mesme-e-institucioneve-parashkollore

Drejtoria e Arsimit në Komunën e Prishtinës të martën e 14 marsit ka shpallur konkurs për drejtorë, zv/drejtorë të disa shkollave të mesme dhe institucioneve parashkollore.

Për drejtor të shkollave të mesme të larta janë hapur pozita të lira në shkollat: “Prenk Jakova”, “28 Nëntori”, “Gjin Gazulli”, “Dr. Ali Sokoli” “,“Eqrem Çabej”, “Medreseja Alauddin” dhe zëvendësdrejtor në “Ahmet Gashi”.

Derisa, është rishpallur konkursi për drejtor në shkollat: “Hoxhë Kadri Prishtina”,  “Gjimnazi i Specializuar Matematikor”,  “7 Shtatori” dhe zëvendësdrejtor në “Hoxhë Kadri Prishtina”.

Pozita për drejtorë janë shpallur edhe në institucionet parashkollore si: IP “Dielli”, “Yllkat”, “Xixëllonjat”, “Buzëqeshja”, “Ardhmëria”,  “Gëzimi Ynë”, “Fatosat”, “Lulevera”.

Sipas të dhënave në këto konkurse, kohëzgjatja për këto emërime do të jetë për 4 vjet.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit të konkursit më 14.03.2023 deri më datën 28.03.2023.

Në detaje të këtij konkursi potencohet se kandidati/ja në një konkurs publik ka të drejtë të aplikojë në një e më shumë shkolla. Në raste të tilla përgatit dokumentacion të ndarë për secilën shkollë ku aplikon.

Në maj të vitit 2022, Komuna e Prishtinës bëri të ditur se drejtorët dhe zv.drejtorët do të përzgjidhen në bashkëpunim me Ambasadën e Britanisë së Madhe në Kosovë.

Detajet më të hollësishme i gjeni këtu.

The post Komuna e Prishtinës shpall konkurs për drejtorë të shkollave të mesme e institucioneve parashkollore appeared first on Dukagjini.

The post Komuna e Prishtinës shpall konkurs për drejtorë të shkollave të mesme e institucioneve parashkollore appeared first on Dukagjini.

Vittorio Rienzo

Leave a Reply